Hebben trans tieners recht op hun lichaam?

Vier jonge mensen die op een rij ​​naast elkaar staan, hun armen om elkaars schouders. Ze staan ​​met hun rug naar de camera, in een gras- of graanveld, schijnbaar naar de horizon kijkend. Op de achtergrond zien we een bos en een blauwe lucht, zonder wolken.

Volgens onderzoek van Komodo Health, zoals Reuters rapporteert, zijn tussen 2017 en 2022 minstens 4.780 adolescenten begonnen met puberteitremmers en nog eens 14.726 begonnen met een hormoonbehandeling. Dat zijn ongeveer 20.000 kinderen. Komodo Health ontdekte dat in dezelfde periode ten minste 121.882 kinderen van 6 tot 17 jaar de diagnose genderdysforie kregen. Omdat hormonen pas voorgeschreven worden in de puberteit, rond de leeftijd van 10 of 11 jaar, komt ongeveer de helft niet in aanmerking voor enige vorm van medische zorg. Wat gebeurt er dus met de andere 50.000 trans* jongeren, die geen behandeling krijgen?

Nederland discrimineert transgender personen

Trans Rights Index: Human rights situation of trans people in Europe. The Netherlands score only 50% in 2023! In 10 years, the Netherlands drop from 8th to 13th place. The Netherlands share position with Austria, Croatia and Estonia. (Source: Transgender Europe)

Transgender mensen hebben minder rechten dan cisgender mensen

Jaarlijks publiceert Transgender Europe de Trans Rights Map. Dit rapport laat zien hoe Europese landen het doen op het gebied van mensenrechten van transgender personen. Ons land doet het slecht: we scoren slechts 15 van de 30 punten, een beschamende 50%. Nederland deelt deze positie met landen als Oostenrijk, Kroatië en Estland.

Wat heb jij nodig aan zorg? En kun je dat krijgen?

Logo Mama Cash

Met deze vragen willen we met leden van de trans gemeenschap in Nederland gaan praten. Onze indruk is dat je als trans persoon vaak moet trekken om volledige en relevante informatie te krijgen van zorgverleners. En je moet vreselijk je best doen om het assessment zo licht mogelijk te houden. Principle 17 heeft goede argumenten om te stellen dat er - naast toegankelijkheid - nog best veel aan de zorg ontbreekt. En dat we daar samen ook wat aan kunnen doen. Dankzij onze petitie in 2017 en de bijkomende media-aandacht is er een begin gemaakt met het uitbreiden van trans zorg.

OP 30 SEPTEMBER DEMONSTREERT TRANS ZORG NU 1020 MINUTEN VOOR BETERE TRANSITIE ZORG

Foto van activisten (met mondkapjes) met die op straat lopen met een groot paars spandoek met de tekst "Trans Zorg Nu!". Op de achtergrond zijn bomen zichtbaar.

Trans Zorg Nu demonstreert op 30 september 1020 minuten op het Geert de Groote plein. Recht voor de ingang van het Radboudumc, een grote verstrekker van genderzorg in Nederland. Trans Zorg Nu vraagt hiermee aandacht voor de lange wachtlijsten en het gebrek aan zelfbeschikking. Trans Zorg Nu kiest voor een marathon demonstratie, één minuut voor elke dag dat een trans persoon op de wachtlijst staat.

Nederland doet het niet goed met LHBTI-rechten

Ranking Nederland in Rainbow Europe: in 12 jaar zakt Nederland van de 4e naar de 14e plaats.

Nederland was lange tijd koploper op het gebied van LHBTI-rechten. Was, helaas. De Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI People van ILGA-Europe laat een zorgwekkende trend zien: in Nederland stagneren deze grondrechten en nemen zelfs af! In 12 jaar zakte ons land van de 4e naar de 14e plaats.

Genderbevestigende zorg heeft een lange geschiedenis in de VS – en niet alleen voor transgenders

Afdwingen van binaire gendernormen heeft geleid tot ongewenste medische interventies bij intersekse en cisgender kinderen. [Foto: Claire51700]

Als politici tegenwoordig genderbevestigende zorg bestempelen als nieuw, 'niet getest' of 'experimenteel', dan negeren ze de lange geschiedenis van transgender geneeskunde in de Verenigde Staten. Het is bijna 60 jaar geleden dat de eerste medische kliniek voor transgenders in de VS werd geopend. In de jaren 1960 begon dr. Milton Edgerton zijn carrière met de zorg voor transgender mensen aan de Johns Hopkins Universiteit.

De anti-gender beweging en trans mensen: "Ze willen ons weg hebben"

Fascisten van FvD met trans* vijandige spandoeken bij hun protest tegen een drag queen voorleesuurtje in Rotterdam

Op zaterdag 16 april stond een rechts allegaartje van fascisten, homo-nationalisten en TERFs in Rotterdam gebroederlijk naast elkaar te klagen dat de drag queens die aan kinderen voorlazen, kinderen zouden seksualiseren. Al een paar jaar zijn er protesten tegen trans zorg aan minderjarigen, en de protesten tegen gender non-conformiteit nemen hand over hand toe. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de gendertransitiezorg in Nederland?

Verklaring over de genocidale aard van de ideologie en praktijk van de genderkritische beweging

Logo Lemkin Institute for Genocide Prevention

Het Lemkin Institute for Genocide Prevention spreekt zijn bezorgdheid uit over het groeiende aantal wetten dat in de Verenigde Staten is ingevoerd, die zijn gericht op transgenders en de transgendergemeenschap. Het Lemkin Institute is van mening dat de zogenaamde "genderkritische beweging" die achter deze wetten zit, een fascistische beweging is die een uiterst genocidale ideologie bevordert die streeft naar het volledig uitroeien van transidentiteiten van de wereld.

Pathologisering en gebrek aan urgentie in nieuw onderzoek transgenderzorg: "Dit kost mensenlevens"

Tekst: "Dit kost mensenlevens" Pathologisering en gebrek aan urgentie in nieuw onderzoek transgenderzorg. Lees onze statement. Met op de achtergrond een foto van een karton met de tekst 'Trans rights are human rights'.

Adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) en de Radboud Universiteit kwamen deze week samen met een rapport1 over de toekomst van de transgenderzorg. De rapporten concluderen terecht dat uitbreiding van specialistische transgenderzorg nodig is. Maar vreemde voorspellingen en pathologisering in de rapporten kan zorgen voor verkeerde beleidskeuzes. Dit kan de toch al slechte staat van de transgenderzorg verder doen kelderen, waarschuwen transgenderorganisaties Principle 17, Trans in Eigen Hand, Trans Radical Resource Exchange (T-RREx), Trans Healthcare Network, Trans Zorg Nu en TZN Nijmegen.

Inhaalzorg als oplossing voor zorgtekort?

Twee personen van wie de één pillen (rode blokjes) krijgt

Omdat de trans zorg aan alle kanten piept en kraakt en de vraag nog steeds groter is dan het aanbod, heeft de regering gevraagd aan ZonMW, opdrachtgever en financier van zorg gerelateerd onderzoek, twee partijen gevraagd om een aantal onderzoeken uit te zetten. Dat zijn Radboud Universiteit in Nijmegen en Bureau SiRM (Strategy in Regulated Markets) dat meer op de zorg zelf gericht is. Op 10 mei wordt dat gepresenteerd in Den Haag, bij ZonMW. Principle 17 kijkt op basis van de conceptversies van de rapporten vooruit naar wat we kunnen verwachten van deze onderzoeken.

Pagina's

Abonneren op Principle 17 RSS