Onderzoek ervaringen trans*zorg

Ervaring met trans*zorg in Nederland?

Tussen 7 april en 20 mei jl. kon je je ervaringen met trans*zorg in Nederland aan ons doorgeven. De enquête is inmiddels gesloten en we zijn druk bezig met het verwerken van alle data. Houd deze site en de sociale media in de gaten voor updates!

Alle ervaringen

Het maakt niet uit of je veel of weinig, lang of kort geleden trans*gerelateerde zorg hebt ontvangen. Ook als je trans*zorg hebt overwogen, maar ervan hebt afgezien, of niet verder kon, of je wensen niet gerealiseerd konden worden, willen we dat graag weten.

Kortom, we zijn op zoek naar jouw behoeften wat betreft trans*zorg en naar alle ervaringen, zowel positieve als negatieve.

Alle trans*mensen

De enquête is bedoeld voor alle trans*mensen: iedereen die zich niet (volledig) identificeert met het bij de geboorte toegekende geslacht. Zoals niet-binaire trans*mensen, transvrouwen, transmannen, androgynen, genderfluïde mensen of intersekse personen. We willen graag voor een zo divers mogelijke groep trans*mensen de zorg te verbeteren.

Resultaten

De resultaten van de enquête worden verwerkt in een rapport, dat eind van de zomer zal verschijnen. Hiermee hebben we concrete resultaten, zodat we in gesprek kunnen gaan met het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.
In overleg zullen we bekijken hoe zij kunnen helpen om de problemen met trans*zorg in Nederland aan te pakken. Principle 17 streeft naar goede trans*zorg: als je die nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zoals je die nodig hebt.

Ondertussen zijn de eerste resultaten gepresenteerd op het WPATH Symposium dat 17-22 juni 2016 plaatsvond in Amsterdam. Je kunt tekst en presentatie als PDF downloaden.