Wereldgezondheidsorganisatie besluit transidentiteiten niet langer als geestesziekte te classificeren

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag een online versie van de International Classification of Diseases (Internationale Classificatie van Ziekten, ICD) 11 uitgebracht. In deze versie zijn transidentiteiten verwijderd uit het hoofdstuk over psychische stoornissen. Dit is een historische gebeurtenis, waar de wereldwijde transgemeenschap al vele jaren voor vecht. Het legt het fundament voor een nieuw tijdperk, waarin aangedaan onrecht wordt hersteld en genderdiversiteit wordt gevierd.

Principle 17 start nieuwe petitie “Structurele uitbreiding transgenderzorg hoogst noodzakelijk!”

Principle 17 maakt zich grote zorgen over de opnieuw dramatisch opgelopen wachttijden in de zorg aan transgenders. Daarom is het collectief de petitie "Structurele uitbreiding transgenderzorg hoogst noodzakelijk!" gestart. Help mee en onderteken de petitie ook!

De petitie is gericht aan de Tweede Kamer en kan worden ondertekend tot 1 augustus 2018. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe krachtiger het signaal dat de petitie brengt. Ondertekenen kan ook anoniem.

Help mee! Onderteken de petitie op bit.ly/2JN5fmu

Antwoord aan de minister van VWS

Principle 17 is blij met de brieven van minister Schippers van 15 juni 2017, maar heeft daarop ook kritiek.

Borstimplantaten
We zijn zonder meer blij dat de oneerlijke en onfatsoenlijke verwijdering van borstimplantaten uit de verzekering nu ongedaan wordt gemaakt. Maar is emancipatie wel het juiste budget om het van te betalen? Het is tenslotte een medische noodzaak voor de personen in kwestie.

Zorguitbreiding UMCG en VUmc te weinig te laat

VUmc

Vandaag 17 mei 2017 kwamen de genderteams van VUmc en UMCG met de heugelijke mededeling dat ze hun behandelcapaciteit voor transgender zorgvragers gaan uitbreiden. Amsterdam met 20%, Groningen met 100%.

Engelse editie rapport verschenen

Eindelijk is de Engelstalige editie van het rapport over de Nederlandse transgender gezondheidszorg verschenen. U kunt het hier downloaden. Op deze pagina meldden we meer over de ontevredenheid. We zullen het rapport verspreiden via de relevante e-maillijsten voor buitenlandse en internationale trans* en LGBTI-organisaties en -activisten. In het geval dat u een vergelijkbare onderzoeksvorm heeft in uw context, horen wij graag van u.

Principle 17 overhandigt rapport en verzoekschrift aan Vaste commissie VWS

Vanmiddag, dinsdag 21 februari, overhandigt Principle 17 het rapport “Transgenderzorg in Nederland” en een verzoekschrift met knelpunten en aanbevelingen aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag.

Petitie: Uitbreiding in plaats van inkrimping transgenderzorg!

Principle 17 maakt zich grote zorgen over de huidige misstanden in de transgenderzorg. Daarom zijn we via Petities.nl de petitie "Uitbreiding in plaats van inkrimping transgenderzorg!" gestart. Hieronder leest u de uitgebreide versie van de petitie, met een nadere toelichting bij alle genoemde punten. Lees eventueel ook onze antwoorden op de meest gestelde vragen (zie FAQ). Klik hier om de petitie te ondertekenen.

Transzorg kan veel beter: 43% rapporteert negatieve ervaringen

Rapport "Transzorg in Nederland"

Vandaag 10 december, Internationale Mensenrechtendag, publiceert Principle 17 het rapport “Transzorg in Nederland”, met de uitkomsten van het onderzoek naar hoe transgenders de transzorg in Nederland ervaren. Want trans(zorg)rechten zijn mensenrechten. Het rapport laat ondubbelzinnig zien dat het Nederlandse zorgmodel voor transgenders op meerdere punten strijdig is met de mensenrechten. Ook komt de geboden transzorg onvoldoende tegemoet aan de wensen van zorgvragers.

Eerste resultaten enquete voor Depathologiseringsdag

In het kader van de Internationale Actiedag voor Depathologisering van Genderidentiteiten maakt Principle 17 de eerste resultaten bekend van hun onderzoek naar ervaringen van zorgvragers in de Nederlandse transgenderzorg. Het rapport zal een dezer dagen verschijnen.

Uit ons onderzoek blijkt dat de deelnemende zorgvragers die zorg genoten hebben sowieso blij waren dat er op gendertransitie gerichte zorg is. En de (beperkte aanwezigheid van) psychologische hulp scoort hoog.

The Lancet over trans issues

Tampose Mpothopeng bij een demonstratie

Tijdens de WPATH conferentie in juni 2016 in Amsterdam werd een themanummer van het medisch tijdschrift The Lancet gepresenteerd dat helemaal over transgender issues gaat. De artikelen zijn geschreven door gezaghebbende activisten en professionals en geven een duidelijk depathologiseringsperspectief. Ze handelen over verscheidene belangrijke zaken en geven nadrukkelijk de gemeenschap het woord.

Pagina's

Abonneren op Principle 17 RSS