Over Principle 17

Wie zijn wij?

Principle 17 is een collectief van activisten uit Nederland dat zich inzet voor trans*zorg op maat. Zorg indien je die nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zoals je die nodig hebt. Wij noemen ons naar Yogyakarta Beginsel 17.

Yogyakarta Beginsel 17

De Yogyakarta Beginselen uit 2006 gaan over de toepassing van internationale mensenrechten op zaken rondom genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Deze rechten zijn bijvoorbeeld privacy, deelname aan het publieke leven, werk en opleiding. Yogyakarta Beginsel 17 staat voor het recht op het hoogst bereikbare gezondheidsniveau:

Eenieder heeft het recht op het hoogst bereikbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid, zonder discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit. Seksuele en reproductieve gezondheid is een fundamenteel aspect van dit recht.”

Wat doen wij?

Principle 17 strijdt sinds 2014 voor goede trans*zorg op maat in Nederland. Dit doen we op verschillende manieren:

  • Onderzoek naar ervaringen van trans*personen met de trans*zorg, via onze enquête.
  • Informatie aan trans*mensen over hun rechten als zorgvragers.
  • Gesprekken met aanbieders van trans*zorg, zoals de genderteams.
  • Overleg met andere belangenorganisaties, zoals Transgender Netwerk Nederland, Patiëntenorganisatie Transvisie, Transvisie Zorg en anderen.
  • En meer...