transzorg

Hebben trans tieners recht op hun lichaam?

Vier jonge mensen die op een rij ​​naast elkaar staan, hun armen om elkaars schouders. Ze staan ​​met hun rug naar de camera, in een gras- of graanveld, schijnbaar naar de horizon kijkend. Op de achtergrond zien we een bos en een blauwe lucht, zonder wolken.

Volgens onderzoek van Komodo Health, zoals Reuters rapporteert, zijn tussen 2017 en 2022 minstens 4.780 adolescenten begonnen met puberteitremmers en nog eens 14.726 begonnen met een hormoonbehandeling. Dat zijn ongeveer 20.000 kinderen. Komodo Health ontdekte dat in dezelfde periode ten minste 121.882 kinderen van 6 tot 17 jaar de diagnose genderdysforie kregen. Omdat hormonen pas voorgeschreven worden in de puberteit, rond de leeftijd van 10 of 11 jaar, komt ongeveer de helft niet in aanmerking voor enige vorm van medische zorg. Wat gebeurt er dus met de andere 50.000 trans* jongeren, die geen behandeling krijgen?

Nederland discrimineert transgender personen

Trans Rights Index: Human rights situation of trans people in Europe. The Netherlands score only 50% in 2023! In 10 years, the Netherlands drop from 8th to 13th place. The Netherlands share position with Austria, Croatia and Estonia. (Source: Transgender Europe)

Transgender mensen hebben minder rechten dan cisgender mensen

Jaarlijks publiceert Transgender Europe de Trans Rights Map. Dit rapport laat zien hoe Europese landen het doen op het gebied van mensenrechten van transgender personen. Ons land doet het slecht: we scoren slechts 15 van de 30 punten, een beschamende 50%. Nederland deelt deze positie met landen als Oostenrijk, Kroatië en Estland.

Wat heb jij nodig aan zorg? En kun je dat krijgen?

Logo Mama Cash

Met deze vragen willen we met leden van de trans gemeenschap in Nederland gaan praten. Onze indruk is dat je als trans persoon vaak moet trekken om volledige en relevante informatie te krijgen van zorgverleners. En je moet vreselijk je best doen om het assessment zo licht mogelijk te houden. Principle 17 heeft goede argumenten om te stellen dat er - naast toegankelijkheid - nog best veel aan de zorg ontbreekt. En dat we daar samen ook wat aan kunnen doen. Dankzij onze petitie in 2017 en de bijkomende media-aandacht is er een begin gemaakt met het uitbreiden van trans zorg.

OP 30 SEPTEMBER DEMONSTREERT TRANS ZORG NU 1020 MINUTEN VOOR BETERE TRANSITIE ZORG

Foto van activisten (met mondkapjes) met die op straat lopen met een groot paars spandoek met de tekst "Trans Zorg Nu!". Op de achtergrond zijn bomen zichtbaar.

Trans Zorg Nu demonstreert op 30 september 1020 minuten op het Geert de Groote plein. Recht voor de ingang van het Radboudumc, een grote verstrekker van genderzorg in Nederland. Trans Zorg Nu vraagt hiermee aandacht voor de lange wachtlijsten en het gebrek aan zelfbeschikking. Trans Zorg Nu kiest voor een marathon demonstratie, één minuut voor elke dag dat een trans persoon op de wachtlijst staat.

Genderbevestigende zorg heeft een lange geschiedenis in de VS – en niet alleen voor transgenders

Afdwingen van binaire gendernormen heeft geleid tot ongewenste medische interventies bij intersekse en cisgender kinderen. [Foto: Claire51700]

Als politici tegenwoordig genderbevestigende zorg bestempelen als nieuw, 'niet getest' of 'experimenteel', dan negeren ze de lange geschiedenis van transgender geneeskunde in de Verenigde Staten. Het is bijna 60 jaar geleden dat de eerste medische kliniek voor transgenders in de VS werd geopend. In de jaren 1960 begon dr. Milton Edgerton zijn carrière met de zorg voor transgender mensen aan de Johns Hopkins Universiteit.

Pathologisering en gebrek aan urgentie in nieuw onderzoek transgenderzorg: "Dit kost mensenlevens"

Tekst: "Dit kost mensenlevens" Pathologisering en gebrek aan urgentie in nieuw onderzoek transgenderzorg. Lees onze statement. Met op de achtergrond een foto van een karton met de tekst 'Trans rights are human rights'.

Adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) en de Radboud Universiteit kwamen deze week samen met een rapport1 over de toekomst van de transgenderzorg. De rapporten concluderen terecht dat uitbreiding van specialistische transgenderzorg nodig is. Maar vreemde voorspellingen en pathologisering in de rapporten kan zorgen voor verkeerde beleidskeuzes. Dit kan de toch al slechte staat van de transgenderzorg verder doen kelderen, waarschuwen transgenderorganisaties Principle 17, Trans in Eigen Hand, Trans Radical Resource Exchange (T-RREx), Trans Healthcare Network, Trans Zorg Nu en TZN Nijmegen.

Transzorg kan veel beter: 43% rapporteert negatieve ervaringen

Rapport "Transzorg in Nederland"

Vandaag 10 december, Internationale Mensenrechtendag, publiceert Principle 17 het rapport “Transzorg in Nederland”, met de uitkomsten van het onderzoek naar hoe transgenders de transzorg in Nederland ervaren. Want trans(zorg)rechten zijn mensenrechten. Het rapport laat ondubbelzinnig zien dat het Nederlandse zorgmodel voor transgenders op meerdere punten strijdig is met de mensenrechten. Ook komt de geboden transzorg onvoldoende tegemoet aan de wensen van zorgvragers.

Abonneren op RSS - transzorg