Verklaring over de genocidale aard van de ideologie en praktijk van de genderkritische beweging

Logo Lemkin Institute for Genocide Prevention

Het Lemkin Institute for Genocide Prevention (Lemkin Instituut voor Genocide Preventie) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling in de staat Pennsylvania in de VS. Op 29 november 2022 publiceerden ze een verklaring over het genocidale karakter van de ideologie van de genderkritische beweging die zeer duidelijk is. Hieronder lees je een korte samenvatting van deze hartverwarmende uitspraak. (Klik hier om hun volledige verklaring te lezen.)

Het Lemkin Institute for Genocide Prevention spreekt zijn bezorgdheid uit over het groeiende aantal wetten dat in de Verenigde Staten is ingevoerd, die zijn gericht op transgenders en de transgendergemeenschap. Het Lemkin Institute is van mening dat de zogenaamde "genderkritische beweging" die achter deze wetten zit, een fascistische beweging is die een uiterst genocidale ideologie bevordert die streeft naar het volledig uitroeien van transidentiteiten van de wereld.

De genderkritische beweging ontkent dat transgender identiteit echt is en probeert deze volledig uit de samenleving te bannen. Veel genderkritische ideologen beschouwen zichzelf als feministen en geloven dat ze vrouwen beschermen tegen mannen. Ze beschuldigen transgender vrouwen ervan stealth mannen te zijn en transgender mannen ervan zelfhatende vrouwen te zijn. Routinematig beschuldigen ze transgenders ervan geestesziek te zijn. De beweging roept op tot discriminatie en intimidatie van transgender personen en de transgendergemeenschap door middel van wetten en beleid die transidentiteit en transleven strafbaar stellen.

De ideologische constructies van transgender vrouwen die worden gestimuleerd door genderkritische ideologen zijn bijzonder genocidaal. Transgender vrouwen worden voorgesteld als stealth grensoverschrijders die de zuiverheid van cisgender vrouwen proberen te verontreinigen, net zoals Tutsi vrouwen werden gezien in de Hutu Power ideologie en Joodse mannen in het nazi-antisemitisme. Net als de religieuze doelwitten van genocidaal geweld, worden transgender personen vaak beschreven als op de een of andere manier vervuild, zondig of tegen God. Ze krijgen de schuld van tal van sociale problemen die niets te maken hebben met hen of met de vrije expressie van hun identiteit.

Transgender flag

Het Lemkin Instituut herinnert lezers eraan dat een van de eerste bibliotheken die onder de nationaal-socialisten in Duitsland in brand werd gestoken, de bibliotheek en het archief was van het Institut für Sexualwissenschaft (Instituut voor Seksuele Wetenschap) in Berlijn. Dit was een baanbrekende onderzoeksorganisatie die menselijke seksualiteit en gender bestudeerde. De nazi's waren van mening dat nationale kracht en existentiële macht alleen konden worden bereikt door het opleggen van een strikte genderbinaire indeling binnen de raciaal zuivere 'nationale gemeenschap'. Een fundamentalistisch genderbinaire indeling was een belangrijk kenmerk van de nazi-raciale politiek en genocide.

“Volgens de American Civil Liberties Union (Amerikaanse Unie voor Burgerlijke Vrijheden) zijn er in de Verenigde Staten tussen 1 januari 2021 en 13 oktober 2022 286 anti-transgenderwetten in werking getreden.”

Het moet gezegd dat de realiteit van de transgenderidentiteit niet kan worden betwist. Transgender personen hebben door de geschiedenis heen bestaan. Wetenschappelijk onderzoek naar seksuele ontwikkeling heeft de complexiteit van biologische voortplanting en de biologische basis voor genderdiversiteit aangetoond. Bovendien is genderidentiteit een zeer persoonlijke en subjectieve aangelegenheid die verband houdt met diepgevoelde realiteiten en met de sociale constructies die in de samenleving bestaan. Het maakt deel uit van het proces van menselijke expressie, die wordt beschermd door de universele mensenrechten en de Amerikaanse Grondwet.

De fundamentalistische interpretatie van gender en de obsessie met de genderbinaire indeling schaadt alle mensen die niet passen binnen de traditionele gender stereotypen, niet alleen transgenders, door strikte normen op te leggen aan menselijke expressie en ervaring door middel van schaamte en stigma.

Het Lemkin Institute for Genocide Prevention wijst erop dat de genderkritische beweging niet gaat over het beschermen van vrouwen. Het gaat over het opeisen van controle over de lichamen van gemarginaliseerde mensen en deze buiten de gemeenschap van morele verplichtingen te plaatsen, als ze zich niet conformeren aan de gendernormen die ze door anderen zijn toegewezen. Anti-trans initiatieven zijn nauw verbonden met aanvallen op de rechten van vrouwen, mensen van kleur, religieuze minderheidsgemeenschappen en immigranten in de VS en elders. De sluisdeuren kunnen niet meer worden gesloten als staten en samenlevingen eenmaal hebben ingestemd met het uitroeien van een specifieke groep van de aarde.

Het Lemkin Institute for Genocide Prevention spreekt zijn solidariteit uit met transgender personen over de hele wereld. We vragen mensen de keuze te maken om de mensenrechten te beschermen van mensen die niet makkelijk passen in de simplistische genderbinaire indeling. We vragen mensen zich af te vragen welke agenda's ze dienen door haatdragende taal en beleidsinitiatieven tegen transgender personen te ondersteunen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.