Eerste resultaten enquete voor Depathologiseringsdag

Eerste resultaten enquete voor Depathologiseringsdag

In het kader van de Internationale Actiedag voor Depathologisering van Genderidentiteiten maakt Principle 17 de eerste resultaten bekend van hun onderzoek naar ervaringen van zorgvragers in de Nederlandse transgenderzorg. Het rapport zal een dezer dagen verschijnen.

Uit ons onderzoek blijkt dat de deelnemende zorgvragers die zorg genoten hebben sowieso blij waren dat er op gendertransitie gerichte zorg is. En de (beperkte aanwezigheid van) psychologische hulp scoort hoog.

Waar zorgvragers van gruwen is de enorm lange tijd die men moet wachten voordat men eindelijk aan de beurt komt in de twee genderklinieken van Amsterdam en Groningen. Ook is er ernstige ontevredenheid over de bejegening en het gebrek aan inzicht in non-binaire genderidentiteiten. Het gebrek aan zorg op maat en autonomie is een verdere ernstige grief van de zorggebruikers in Nederland.

In een niet pathologiserende setting, waarbij transgenderzorg als alle zorg gewone zorg is, zou het onlogisch zijn iedereen hetzelfde te willen behandelen. Niet iedereen heeft dezelfde medische behoeftes en dus heeft niet iedereen dezelfde medische zorg nodig. Zorgvragers zouden op meer plaatsen terecht kunnen en zorgverleners zouden niet zo onbekend zijn met transgenderpersonen en hun leven.

Met de aanstaande evaluatie van de Nederlandse transgenderwet (BW 1:28) komend jaar eisen we ook het vervallen van de noodzaak van een deskundigenverklaring. Dan is het daarna des te absurder dat de medische zorg nog een psychologische diagnose vereist uit een psychiatrisch handboek.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *