Principle 17 presenteert: een vernieuwde website!

Principle 17 presenteert: een vernieuwde website!

De afgelopen weken is de website van Principle 17 volledig vernieuwd. Het gaat om een totale verbouwing: een fris ontwerp, een duidelijke indeling en tastbare informatie. Ook de nieuwe website is weer tweetalig. We nodigen je van harte uit voor een bezoek aan www.principle17.org!

De afgelopen weken heeft Principle 17 hard gewerkt aan de nieuwe website. De grootste klus gebeurde natuurlijk achter de schermen, maar bepaalde dingen konden alleen live getest worden. Inmiddels is de nieuwe site echt klaar.

De wens om de website te vernieuwen bestond al langer, want de oude website begon storende mankementen te vertonen. Maar zoals wel vaker het geval is, ontbrak het aan de menskracht om dit ‘project’ aan te pakken. Gelukkig was er dit voorjaar wél ruimte.

Voor Principle 17 was de vernieuwing ook een wandeling langs oude projecten. Nu we alles opnieuw bekeken hebben, valt het op hoeveel we sinds de start in 2015 hebben gedaan! En ook hebben bereikt.

Zorgvisie

Zo hebben we in 2022 en 2023 we gewerkt aan een andere visie op transzorg, als alternatief voor de gangbare opvatting in de Nederlandse medische wereld. Onze zorgvisie gaat uit van zelfbeschikking en andere mensenrechten. Met deze uitgangspunten krijg je automatisch een zorgvisie die depathologiserend is: trans-zijn is geen psychiatrische stoornis en ook geen medische aandoening. Trans-zijn is gewoon menselijke diversiteit waarbij medisch ingrijpen nodig kan zijn. (Net als zwanger zijn: dat is ook geen medische aandoening, maar je krijgt wel medische hulp als die nodig is!) Onze visie gaat over volwassenen én jongeren.

Principle 17 verwerpt dus de psychiatrische (!) diagnose ‘genderdysforie’ uit de DSM-5-TR, die Nederlandse genderteams nog steeds gebruiken. De ICD-11 van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is wat dat betreft veel beter. Die heeft het over de diagnose ‘genderincongruentie’ voor volwassenen en jongeren. Voor jongere kinderen zit de ICD nog niet goed: die diagnose zou moeten vervallen. Voor de puberteit is er immers nog geen behoefte aan medisch ingrijpen (met bijvoorbeeld puberteitsremmers).

Principle 17

Principle 17 zet zich in voor goede transgenderzorg op maat in Nederland. Zorg indien je die nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zoals je die nodig hebt. Wij noemen ons naar Yogyakarta Beginsel 17. De Yogyakarta Beginselen zijn internationale mensenrechten, overgenomen uit bestaande verdragen (zoals het Universele Verdrag voor de Rechten van de Mens) en uitgewerkt voor specifieke zaken rondom genderidentiteit, seksediversiteit en seksuele oriëntatie. Beginsel 17 beschrijft het recht op de hoogste bereikbare standaard van zorg.

Tags:

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *