Achtergrond

FREE PATHH

FREE PATHH wil een alternatief bieden voor de WPATH! Wij organiseren een gratis event van één dag, op 18 juni 2016 in Amsterdam, over de gezondheidszorg aan en mensenrechten van transgenders. Tijdens FREE PATHH zijn de deskundigen in meerderheid transgender, want er zijn vele zeer kundige professionals die ook ervaringsdeskundig zijn. Dit event zal bestaan uit lezingen, debatten, workshops, etc. ’s Avonds zal TranScreen, het Transgender Filmfestival, een film met relevant thema vertonen.

Bewustzijn

FREE PATHH is een van de eerste open evenementen waar nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan transgerelateerde zorg en mensenrechten. Vergeleken met andere zorg is trans*zorg in Nederland veelal niet op maat of naar de wensen van zorgvragers. Toch leeft er onder Nederlandse transgenders weinig bewustzijn dat trans*zorg anders kan en beter moet. Tijdens FREE PATHH kunnen deelnemers horen over mogelijkheden, leren van de ervaringen van andere zorgvragers en met elkaar in gesprek gaan over wat zij “kwaliteit van trans*zorg” vinden. Het zelfbeschikkingsrecht van transgenders is een van de uitgangspunten van FREE PATHH.

Alles wat tijdens FREE PATHH wordt gezegd en gedaan, zal zoveel mogelijk worden genotuleerd en/of gefilmd. Zo kunnen we alle informatie achteraf online beschikbaar maken voor professionals, trans*activisten en alle andere geïnteresseerden.

Gratis event

FREE PATHH is gratis toegankelijk. Dit is een principiële en politieke keuze, om te laten zien dat een symposium geen honderden euro’s hoeft te kosten. Ook een gratis event als FREE PATHH kan een interessante dag van hoogwaardige kwaliteit bieden.

Aanleiding: WPATH

De World Professional Association for Transgender Health (WPATH), de internationale organisatie van professionals die werken in de transgender-gezondheidszorg, organiseert hun tweejaarlijkse symposium van 17 t/m 21 juni 2016, in Amsterdam. De WPATH is onder andere verantwoordelijk voor de internationale zorgstandaard voor trans*zorg (Standards of Care) en is pleitbezorger in allerlei situaties.

Weinig uitwisseling

Voor veel Nederlandse transgenders zou dit symposium een unieke kans zijn om met internationale professionals in contact te komen, de laatste stand van ontwikkelingen te vernemen en zichtbaar aanwezig te zijn. Helaas is dat voor de meeste transgenders een financiële onmogelijkheid, omdat de toegangskosten variëren circa 300 euro (voor studenten) tot bijna 1.000 euro per persoon.

De weinige transgenders die het zich kunnen veroorloven bij dit belangrijke symposium aanwezig te zijn, zijn uitzonderingen. Zij kunnen gaan, omdat ze vanuit hun werk aanwezig moeten zijn of voldoende eigen middelen hebben. Het is algemeen bekend dat de financiële positie van veel transgenders ronduit slecht is. (Onder meer SCP en CBS hebben hierover gerapporteerd.)

Vanuit de Nederlandse organisatie zijn diverse transgenders benaderd als vrijwilliger, met als “vergoeding” gratis toegang op de dag dat je je inzet. We vinden het lovenswaardig om trans*vrijwilligers op deze manier toch gratis aan het symposium deel te laten nemen, maar dit is geen “volwaardige” deelname, zoals dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Een vrijwilliger heeft die dag immers taken en is dus gebonden. Bovendien kan een vrijwilliger niet volledig onafhankelijk deelnemen, vanwege de banden met de organisatie.

Over ons, niet met ons

Gevolg is dat er (opnieuw) over de zorg en rechten van transgenders gesproken wordt, maar niet met transgenders. Het zijn (weer) artsen, chirurgen, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, etc die over onze zorg en onze rechten zullen beslissen. Terwijl juist vele van deze “professionals“ in vrijwel alle landen in de wereld de mensenrechten van transgenders schenden bij het leveren van deze zorg! Transgenders hebben wereldwijd weinig tot geen inspraak in hun eigen zorg, noch op individueel niveau, noch op beleidsniveau. Nederland is hierop geen uitzondering. Ook daarom nodigen we werknemers in de transgenderzorg van harte uit op FREE PATHH.