Over Principle 17

Over Principle 17

Principle 17 is een Nederlands collectief van activisten dat zich inzet voor transgenderzorg op maat. Zorg indien je die nodig hebt, wanneer je die nodig hebt, zoals je die nodig hebt. Wij noemen ons naar Yogyakarta Beginsel 17, waarin het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid staat beschreven.

Helaas is dit recht voor veel trans zorgvragers (nog) geen vanzelfsprekendheid. Ook niet in Nederland. Principle 17 is ervan overtuigd dat transgender mensen, zorgaanbieders en beleidsmakers te vaak niet op de hoogte zijn van deze mensenrechten. Vanuit deze overtuiging is Principle 17 opgezet, met als doel om deze situatie te verbeteren.

Yogyakarta Beginselen

De Yogyakarta Beginselen (2006) gaan over de toepassing van internationale mensenrechten op zaken rondom genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Deze rechten zijn bijvoorbeeld privacy, deelname aan het publieke leven, werk en opleiding.

Beginsel 17 verwoordt het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid:

“Eenieder heeft het recht op het hoogst bereikbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid, zonder discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit. Seksuele en reproductieve gezondheid is een fundamenteel aspect van dit recht.”


Beginsel 18 gaat over het recht op vrijwaring van onnodig medisch ingrijpen of overbehandeling:

“Niemand mag worden gedwongen om enigerlei medische of psychologische behandeling, procedure of test te ondergaan of worden opgesloten in een medische inrichting op grond van zijn seksuele geaardheid of genderidentiteit. Niettegenstaande enige andere classificatie zijn iemands seksuele geaardheid en genderidentiteit op zich geen aandoeningen en mogen daarom niet behandeld, verzorgd of onderdrukt worden.”