Wat heb jij nodig aan zorg? En kun je dat krijgen?

Wat heb jij nodig aan zorg? En kun je dat krijgen?

Met deze vragen willen we met leden van de trans gemeenschap in Nederland gaan praten. Onze indruk is dat je als trans persoon vaak moet trekken om volledige en relevante informatie te krijgen van zorgverleners. En je moet vreselijk je best doen om het assessment zo licht mogelijk te houden. Principle 17 heeft goede argumenten om te stellen dat er – naast toegankelijkheid – nog best veel aan de zorg ontbreekt. En dat we daar samen ook wat aan kunnen doen. Dankzij onze petitie in 2017 en de bijkomende media-aandacht is er een begin gemaakt met het uitbreiden van trans zorg.

De afgelopen tijd hebben wij ons beziggehouden met het uitbrengen van een alternatieve visie op trans zorg. Die gaat uit van andere standpunten dan de traditionele zorgverleners en de verzekeraars in Nederland. Om die nieuwe ideeën “aan de trans” te brengen hebben wij een projectsubsidie gekregen van Spark, het kleine projectenfonds van het bekende feministische fonds Mama Cash. Hierdoor kunnen we het land in en met belanghebbenden praten over wat voor zorg zij nodig hebben en steun verzamelen voor onze breder georiënteerde en internationaal geaccepteerde visie.

Houd onze site in de gaten voor onze vorderingen en bevindingen!

Logo Mama Cash: zwarte letters: ma-ma-cash
Logo Mama Cash

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *