Resultaten

Evenement

 • Opening
  Openingswoord, waarin kort wordt verteld over het ontstaan van FREE PATHH.
 • Afsluting
  Afsluitingswoord, met de eerste vier conclusies van FREE PATHH.

Plenair

 • Lezing: Je hebt recht op beter!
  Goede zorg is een mensenrecht. De Nederlandse overheid heeft verschillende verklaringen ondertekend waar in staat waar we precies recht op hebben. Enkele deelnemers van actiegroep Principle 17 vertellen over de situatie van de transgenderzorg in Nederland, hoe deze zorg de mensenrechten van transgenders schendt en wat Principle 17 doet om dit te veranderen.
 • Interview: We staan niet alleen
  Niet alleen transgenders willen meer te zeggen hebben over hun eigen zorg, deze strijd wordt door velen gevoerd. In dit gesprek horen we wat er gedaan wordt door o.a. mensen met een handicap om meer de regie te krijgen in hun eigen zorg. Wat kunnen we van elkaar leren? En is er ruimte voor samenwerking?
 • Lezing: Bijwerkingen hormonen en blokkers
  Veel transgenders besluiten op een bepaald moment hormonen en/of (hormoon)blokkers te gebruiken. Velen gebruiken deze medicatie de rest van hun leven, anderen gebruiken ze slechts tijdelijk. Zoals alle medicijnen hebben ook hormonen en blokkers bekende én minder bekende bijwerkingen. Adrie vertelt in deze lezing over de bijwerkingen van zowel hormonen als blokkers.
 • Lezing: Geïnformeerd consent
  Maanden naar een psycholoog voor een diagnose? Het kan anders. Het Callen-Lorde Community Health Center in New York, VS werkt op basis van “geïnformeerd consent”: de transgender maakt zelf een goed geïnformeerde keuze en heeft de regie in de eigen transitie. Een deskundige van het Callen-Lorde Community Health Center vertelt hoe dit gaat en wat de ervaringen zijn. Het onderzoek naar de resultaten van deze methode toonde aan dat zeer weinig mensen stopte met de medische behandeling (om welke reden dan ook).
 • Lezing: Kinderdiagnose
  De internationale gezondheidsclassificatie (ICD) wordt momenteel herzien. Transgender wordt uit de hoek van de psychiatrische afwijkingen gehaald, en verschuift naar lichamelijke aandoeningen. Tegelijkertijd is er veel steun om een aparte kinderdiagnose te handhaven. Het gaat hier om kinderen die nog niet in de puberteit zijn, en dus nog geen medicatie of medische behandeling nodig hebben. Vreer legt uit waarom dit raar is.
 • Panel: Hier en daar
  Om 17.00 uur is de eerste dag van WPATH ten einde. Transgenders die daar aanwezig waren, vatten samen wat er daar besproken is en voor wie niet het hele programma bij ons heeft gevolgd, geven wij een samenvatting van wat wij op FREE PATHH besproken hebben. Wat zijn de grote verschillen? Hoe kunnen we zorgen dat wat wij vandaag besproken hebben ook de behandelaars bereikt? Hoe werken we verder aan een toekomst waarin transgenders (meer) regie krijgen over hun eigen zorg?

Workshops

 • Wachtlijst blues
  De wachtijsten bij de genderteams in Amsterdam en Groningen zijn lang, erg lang. In deze workshop bespreken we met elkaar wat het met je doet om niet de baas te zijn over je eigen zorg. Om maanden of soms meer dan een jaar op een wachtlijst te staan, en daarna nog een lange diagnose te moeten doorlopen, voordat je eindelijk met de medische behandeling kunt beginnen. In deze workshop analyseren we niet alleen de voor de hand liggende gevolgen, maar juist ook de verborgen en persoonlijke gevolgen van de wachtlijsten.
 • Transgenderzorg aan volwassen: hoe het zou moeten
  Op 17 juni is de pre-conferentie van de WPATH met als thema “Care as it should be”. Een van de workshops gaat in op “Adult care”, met aandacht voor zowel geestelijke als medische zorg. Deze workshop begint met een kort verslag door Sabrina ter Horst van wat men besproken heeft.
  Na deze inleiding gaan we met elkaar in gesprek. Wat vinden wij kenmerken van goede zorg aan transgender volwassenen? Wat zijn absolute voorwaarden voor kwalitatieve zorg? Ook wij zullen ons richten op zowel het geestelijke als het fysieke welzijn van transgender volwassenen.
 • Gendereuforie
  De focus ligt bij gesprekken over transgender-zijn vaak op wat er niet leuk is, maar transgender zijn kan ook heel leuk zijn. In deze workshop gaan we op zoek naar de positieve ervaringen van het transgender zijn en wat gendereuforie zou kunnen betekenen voor diverse mensen. Vanuit deze ervaringen en ideeën proberen we samen een nieuw, positief verhaal te vormen van wat het betekent om transgender te zijn.
 • Trans* & Lichaam
  Veterane transgenders zeggen onderling vaak “na je medische behandeling begint de transitie eigenlijk pas”. Toch is hier vanuit de transgenderzorg geen enkele aandacht voor. Vreemd, want goed contact met je lichaam is van wezenlijk belang voor mensen. En dus ook voor transgenders. Tijdens deze workshop gaan we in op het belang van ons lichamelijk welzijn. Waarom zouden we genoegen nemen met een “staakt het vuren”, als goede vriendschap met ons lichaam ook binnen onze mogelijkheden ligt? Na een inleiding volgt een groepsgesprek en een voorbeeld uit de praktijk van het TBW.
 • Het Minderheden-stress Model
  De workshop zal ingaan op het Minderheden-stress Model, dat gebruikt wordt om te verklaren waarom LGB-mensen meer psychische problemen hebben dan heteroseksuele mensen. Onlangs is dit aangepast om ook de behoeften van transmensen te omvatten. Jay zal spreken over de onderdelen van het model, en hoe het kan worden gebruikt om ons te helpen met het begrijpen van ons welzijn. Het model benadrukt dat onze psychische problemen vooral voortkomen uit discriminatie, en laat zien hoe we onze mentale gezondheid kunnen verbeteren door samen te werken. De workshop zal gedeeltelijk interactief zijn en het zou geweldig zijn als mensen konden deelnemen.
 • Transgender zonder het genderteam
  Niet iedereen kiest de gebaande paden. Als de aangeboden zorg niet past, kiezen transgenders soms hun eigen pad. Hun keuzes en ervaringen delen ze met ons, niet om te vertellen hoe het moet, maar hoe het kan. Drie transgenders vertellen uit eigen ervaring over leven zonder fysieke transitie, over zelfmedicatie van hormonen en over alle zorg buiten de genderteams zoeken.

WPATH

Frederique is een van de transactivisten die bij het symposium van de WPATH is geweest. Voor degenen die hier niet bij aanwezig konden zijn, heeft ze van elke dag een verslag gemaakt: