Patiëntenrechten zijn mensenrechten zijn trans*rechten

Patiëntenrechten zijn mensenrechten zijn trans*rechten

In de folder “Patiëntenrechten zijn mensenrechten zijn trans*rechten” van Principle 17 kun je alles lezen over de rechten die je als zorgvrager hebt.

Download de folder over je rechten (pdf, 2 pagina’s, 324 kb)

1. Jij hebt recht op goede zorg.

Ook wanneer je ongelukkig bent met de combinatie van je lichaam, gender en/of geslacht.

2. Je hebt recht op zorg op maat; op de zorg die jij vindt dat je nodig hebt.

Je mag dus zelf bepalen of je psychosociale ondersteuning en/of hormonen en/of genderbevestigende operaties en/of een juridische geslachtswijziging wilt. Zorgverleners mogen je niet dwingen tot andere keuzes.
Wél mogen ze uitleggen wat praktische, medische en/of gezondheidstechnische gevolgen van je keuze zijn en je deze ter overweging meegeven.

3. Je hebt recht op de zorgverlener van je eigen keuze.

Tip: Neem iemand mee

4. Je hebt het recht om regie te voeren over je zorg.

Jij bepaalt wat er met je gebeurt.

5. Je hebt recht op een correcte bejegening.

Dus ook om aangesproken te worden met je gekozen naam en voornaamwoorden.

6. Indien de wachttijd bij een zorgverlener langer is dan twee maanden, dan mag je, – in overleg met je zorgverzekeraar – naar een andere zorgverlener.

Veel verzekeraars bieden wachtlijstbemiddeling en kunnen je helpen bij het zoeken naar een andere zorgverlener. Meld ook altijd bij je zorgverzekeraar als je lang moet wachten; als ze niet weten wat er speelt kunnen ze je ook niet helpen.

7. Je hebt recht op een second opinion.

Dit wordt ook – vooralsnog – vergoed via de basisverzekering.

8. Jij staat centraal in het behandelplan.

Je hebt te allen tijde recht op inspraak in wat er met je gaat gebeuren. Ook heb je recht op inzage in je behandelplan en je dossier.
Als er iets in staat dat volgens jou onjuist is of niet met je besproken is, dan moet dat in overleg met jou worden aangepast.

9. Bij de start van de medische behandeling teken je een behandelovereenkomst.

Bij de start van de medische behandeling word je gevraagd een behandelovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst is gebaseerd op informed consent. Dat betekent dat je tekent dat de zorgverlener met je besproken heeft wat de behandeling zal zijn en dat je dat begrepen hebt en ermee akkoord bent.
De zorgverlener op haar beurt is verplicht jou op de hoogte te houden van voor- en nadelen van behandelingen, en van eventuele andere gevolgen. De zorgverlener moet kunnen aantonen dat zij dit heeft gedaan.

Tip: Check je dossier

10. Je mag altijd iemand meenemen naar een afspraak met een zorgverlener.

We raden je aan dit te doen, want twee onthouden meer dan één.

11. Je hebt recht op privacy.

Niet alleen in de spreekkamer, maar ook bij het maken van (nieuwe) afspraken en het regelen van een recept.

12. Je hebt het recht om een klacht in te dienen. (Dit mag uiteraard geen invloed hebben op je zorgtraject.)

Je kunt de klacht eerst indienen bij de zorgverlener zelf, daarna bij de klachtencommissie van de afdeling en/of het ziekenhuis. Als je ontevreden blijft, dan kun je een civiele procedure beginnen of je richten tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wend je ook tot de Patiëntenorganisatie Transvisie, de cliëntenraad van het ziekenhuis en meld de klacht bij: info@principle17.org.

13. De diagnose “genderdysforie” is vooralsnog een psychiatrische diagnose, maar zegt niets over je functioneren.

Deze term misbruiken om iemand af te keuren valt onder discriminatie, en dat is verboden in Nederland. » Lees meer over de diagnose en mensenrechten.

Tip: Lang wachten? Meld het bij je zorgverzekeraar!

Tot slot

Je hebt het recht serieus genomen te worden als je om zorg vraagt.
Jij bent degene die genderonrust ervaart en jij bent de expert over jezelf.
Mocht je ontevreden zijn over je zorgtraject, dan heb je te allen tijde het recht om naar een ander te gaan.

Download de folder over je rechten (pdf, 2 pagina’s, 324 kb)