De anti-gender beweging en trans mensen: "Ze willen ons weg hebben"

Fascisten van FvD met trans* vijandige spandoeken bij hun protest tegen een drag queen voorleesuurtje in Rotterdam

Op zaterdag 16 april stond een rechts allegaartje van fascisten, homo-nationalisten en TERFs in Rotterdam gebroederlijk naast elkaar te klagen dat de drag queens die aan kinderen voorlazen, kinderen zouden seksualiseren. Al een paar jaar zijn er protesten tegen trans zorg aan minderjarigen, en de protesten tegen gender non-conformiteit nemen hand over hand toe. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de gendertransitiezorg in Nederland?

Internationale tendens

Deze tendens is niet alleen in Nederland te zien. In Verenigde Staten is de situatie voor transgenders al veel erger. Daar spoelt een niet te missen golf van reactionaire, anti-trans wetgeving over het land. Trans mensen moeten koste wat kost worden ingeperkt, en beter nog hun trans*-zijn opgeven. In Florida mag de overheid al trans* kinderen bij hun ouders weghalen. In meerdere staten is trans zorg aan minderjarigen inmiddels strafbaar, en in enkele staten zelfs aan volwassenen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk hebben de TERFs (1) een stevige poot aan de grond en vormen een nare bond met de conservatieve Tories. In maart dit jaar is de behandeling van trans jongeren stopgezet. Weliswaar onder het mom van ‘verbetering van zorg’ - maar wanneer dat zover is, is onbekend en in de tussentijd is er niets.

Nederland lang voorloper

Lange tijd heeft het transvijandige vertoog weinig voet aan de grond gehad in Nederland. Hier werd trans zorg positief neergezet, met een nadruk met een nadruk op acceptatie en naastenliefde. Het initiatief kwam uit het toenmalige VUmc, de medische vleugel van de gereformeerde universiteit in Amsterdam Buitenveldert. (Alex Bakkers Een halve eeuw transgenderzorg aan de VU beschrijft nauwkeurig 50 jaar Nederlandse transitiezorg.)

Trans zorg werd hierdoor ook vrij snel opgenomen in het algemene gezondheidszorgpakket. Door goed gebruik te maken van medische kennis en het toepassen van technieken die al bestonden voor andere zorgvragers, ontwikkelde de transgenderzorg zich hier vrij snel. Het duurde echter tot 2014 voor er wetgeving kwam voor juridische geslachtsaanpassing in het geboorteregister, die recht deed aan de mensenrechten van transgender personen. Desondanks behoorde Nederland - in alle beperktheid - een tijd tot de Europese voorlopers.

Kritiek van rechts

Er is altijd kritiek geweest op de transzorg en deze kwam ook toen al vooral uit conservatieve hoek. Denk aan de psychiater Joost à Campo, die transgender-zijn weet aan psychose: de mannelijke ‘patiënt’ zou het ‘waanbeeld’ hebben dat deze een vrouw is. Dit soort misvattingen heeft gezorgd voor jarenlange extra screeningen bij transgender zorgvragers met psychiatrische problemen – ook als deze niets met wanen van doen hebben.

Verder kwam de Telegraaf regelmatig met alarmerende berichten over de behandeling van trans tieners. Die berichten zorgden dan voor kritische bezoeken van de inspectie Volksgezondheid bij het genderteam. Altijd is de ‘bezorgde’ kritiek uit de rechterhoek gekomen.

Progressieve kritiek kwam van trans mensen die niet gelukkig waren met de binaire dwang, waaraan ze onderworpen werden. Deze mening krijgt pas heel recent een beetje gehoor bij de media, omdat non-binair nu ‘hot’ is. Verder is er nog altijd vooral zorg en ophef in de media en ook bij (conservatieve) politici.

Neder-TERFs

In de aanloop van de behandeling van de wet die juridische genderverandering net iets makkelijker moet maken, trokken “gendercritici” en rechtse partijen alles uit de kast om paniek te zaaien. De kinderen zouden te jong zijn om te weten wie ze zijn. Straks zouden er geen meisjes meer zijn, want die laten zich ombouwen. De medicijnen zouden gevaarlijke effecten hebben. En dergelijke verdachtmakingen, die niets met de realiteit te maken hebben.

Hier te lande wordt dit alles min of meer aangeslingerd door zielige TERFs, die zich sinds 2020 verenigen in Stichting Voorzij. Deze organisatie is opgericht door Caroline Franssen, tot voor kort voorzitter. Ze waren onbetekenend, totdat J.K. Rowling uit de kast kwam als Opper-TERF. Dat heeft momentum gecreëerd onder cis feministen. Ironisch genoeg zijn de meeste van deze TERFs witte feministen uit de Tweede Golf.

Kronkelredenering

Volgens het feminisme waar ze uit voortkomen, is vrouw-zijn niet iets natuurlijks. (Lees de boeken van Simone de Beauvoir!) Het feminisme leidde tot rechten en bevrijding uit de traditionele kluisters. Zonder feminisme hadden vrouwen nu geen eigen bankrekening, geen broeken, geen werk, geen autonomie. Kernpunt was: biology is not destiny!

De idiote kronkelredenering van TERFs is dat biologie opeens wél je lotsbestemming zou zijn als je transgender bent. Want als trans man mag je niet weg van het heilige vrouw-zijn en als trans vrouw kun je het vrouw-zijn nooit bereiken vanwege de biologie.

Voorzij maakt zich dus sterk voor vrouwen- en meisjesrechten. Maar alleen mensen met twee X-chromosomen, oestrogenen en in bezit van een bij de geboorte meegekregen vagina en baarmoeder zijn welkom. Mensen die ooit fysiek jongen/man zijn geweest, worden nadrukkelijk uitgesloten. Zo zijn de TERFs begonnen en destijds ook al gewelddadig.

Fascistisch

Ex-voorzitter Fransen doet steeds vaker uitspraken, die makkelijk te definiëren zijn als fascistisch of ‘wappie’. Ze draait hoe langer verder door. In hoeverre dit een reden is geweest om te stoppen als voorzitter van Voorzij weten we niet. Zelf zegt ze dat ze vaak bedreigd werd. Voorzij doet wat veel TERFs en gender-reactionairen doen: ze keren de bedreiging om. Zodra een verdediger van trans rechten iets kritisch terugzegt, gillen ze dat ze bedreigd worden.

Conservatieve fondsen

In Europa alleen al is in de periode tussen 2009 en 2018 707 miljoen euro (!) uitgegeven aan reactionaire, gendervijandige campagnes. Daar kunnen dit soort groepen heel veel invloed voor kopen. Opvallend is dat deze gelden komen uit aartsconservatieve hoek, religieus en niet-religieus.

Diezelfde hoek betaalt ook vijandige partijen, zoals PVV, FvD en JA21, die ook bestaan dankzij dit soort subsidies. (Eenmaal in de Kamer krijgen ze ook de subsidie, waar elke politieke partij recht op heeft.) Deze politieke partijen veroorzaken veel stampij met leugens rondom de zorg aan transgenders. Zo is bijvoorbeeld een mailactie op touw gezet, om de aanpassing van de wet op de genderwijziging ongedaan te maken. Dit was koren op de molen van populistische en extreemrechtse politici, die het debat aangrepen om de minister van justitie (!) eens grondig aan de tand te voelen over deze volgens hen ‘onbewezen en schadelijke vorm’ van zorg. Zelfs de VVD-fractie deed hier enthousiast aan mee.

Gevaarlijk en strategisch

Het gevaar van de internationaal goed gefinancierde anti-genderbeweging ligt in hun bredere agenda en fanatisme. De ideologische inspiratie komt uit de hoek van de ergste reactionaire en fascistische groepen in de VS. Veel retoriek halen ze direct uit de ‘TERF-bijbel’ The Transexual Empire van Janice Raymond. Dit boek heeft onder Reagan al veel schade aangericht in de trans* zorg van de VS.

We kunnen het niet genoeg benadrukken: in tegenstelling tot wat TERFs beweren, is trans zorg wetenschappelijk bewezen heilzaam en effectief, volgens diverse gezaghebbende internationale medische organisaties, zoals Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), World Asssociation for Sexual Health, World Medical Association en de World Professional Association for Transgender Health (WPATH).

Het extremisme van de anti-genderbeweging maakt steeds duidelijker dat dit een zorgvuldig geplande campagne is. Doel is om het leven als trans persoon onmogelijk te maken, in de VS en daarbuiten. Lekken en hacks van hun websites bevestigen dit beeld.(2)

Deze reactionairen willen terug naar een verleden, dat nooit bestaan heeft. Naast trans mensen zijn ook holebi’s en vrouwen in het algemeen hun doelwit. Hun ideaal is een door witte, conservatieve, cisgender mannen gedomineerde wereld, waarin voor anderen geen plaats is. Waar hebben we dat ook weer eerder gezien…?

Voetnoten

(1) TERF: Trans-Exclusionary Radical Feminist (trans-uitsluitende radicaal feminist). Dit zijn feministen die trans personen discrimineren, gender issues onzin vinden of deze zelfs als een complot beschouwen. In Nederland ook: genderkritisch.

(2) Zie de artikelen “Leaked Emails Reveal Just How Powerful the Anti-Trans Movement Has Become” (april 2023) en “An Anti-Trans Doctor Group Leaked 10,000 Confidential Files” (mei 2023)

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.