Wereldgezondheidsorganisatie besluit transidentiteiten niet langer als geestesziekte te classificeren

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag een online versie van de International Classification of Diseases (Internationale Classificatie van Ziekten, ICD) 11 uitgebracht. In deze versie zijn transidentiteiten verwijderd uit het hoofdstuk over psychische stoornissen. Dit is een historische gebeurtenis, waar de wereldwijde transgemeenschap al vele jaren voor vecht. Het legt het fundament voor een nieuw tijdperk, waarin aangedaan onrecht wordt hersteld en genderdiversiteit wordt gevierd.

Alle trans-gerelateerde diagnoses zijn verwijderd uit het hoofdstuk Geestelijke gezondheidsstoornissen. Een nieuw hoofdstuk, Aandoeningen met betrekking tot seksuele gezondheid, is toegevoegd aan de ICD. Hierin is een nieuwe diagnose Genderincongruentie opgenomen. Men hoopt dat deze wijziging toegang zal blijven geven tot genderbevestigende zorg, en tegelijkertijd een einde zal maken aan een lange geschiedenis van zogenaamde "conversietherapieën", gedwongen medicalisering, gedwongen ziekenhuisopnamen en gedwongen sterilisaties voor trans en genderdiverse mensen.

Julia Ehrt, Uitvoerend Directeur van Transgender Europe (TGEU), zegt bij het horen van deze aankondiging: "Dit is het resultaat van enorme inspanningen van trans en genderdiverse activisten uit de hele wereld, die hebben vastgehouden aan onze menselijkheid. Ik ben opgetogen dat de WHO het ermee eens is dat genderidentiteit geen geestesziekte is."

Historisch gezien heeft de pathologisering van genderidentiteit door de ICD in de afgelopen decennia bijgedragen aan het enorme stigma, discriminatie, intimidatie, criminalisering en misbruik op basis van genderidentiteit en -expressie. Er valt nog veel werk te verzetten om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van trans en genderdiverse mensen daadwerkelijk volledig worden gerespecteerd. Maar deze fundamentele wijziging markeert de erkenning dat expressie van de volledige genderdiversiteit niet gelijk staat aan geestesziekten, en niet gestigmatiseerd mag worden.

"We doen een beroep op beleidsmakers om het voorbeeld te volgen, en juridische gendererkenning en genderbevestigende gezondheidszorg volledig te baseren op de zelfbeschikking van de persoon," voegt Ehrt toe.

Noten

WHO, “WHO releases new International Classification of Diseases (ICD-11)"

Transpathologisering: een trans of genderdiverse identiteit behandelen alsof het een medische aandoening zou zijn.

Transdepathologisering: begrijpen dat een trans- of genderdiverse identiteit geen medische aandoening is, en tegelijk erkennen dat sommige trans- of genderdiverse mensen mogelijk specifieke genderbevestigende gezondheidszorg nodig hebben, zoals hormonale behandeling, chirurgische interventies of counseling.

Bron: persbericht van Transgender Europe.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.