World Health Assembly neemt ICD-11 aan!

Hedenochtend, 25 mei 2019 rond 10 uur 's morgens heeft het ICD comité van de World Health Organisatie de elfde editie van deze universele ziektenclassificatie goedgekeurd. Een belangrijke episode in de strijd voor depathologisering en zorg op mensenrechtenbasis is afgesloten.

Vanaf 2008 wordt er vanuit Spanje en Latijns-Amerika en later de rest van de wereld hard getrokken aan het veranderen van het toen vrijwel overal heersende idee dat trans mensen een identiteitsstoornis hadden. Zo stond het ook in de eerdere versies van psychiatrisch handboek DSM en ziekteclassificatie ICD (International Classification of Diseases). Dit was een belangrijke grond voor politici en medici om eerst een psychiatrische evaluatie te eisen voor trans* mensen de medische hulp of juridische geslachtsverandering konden krijgen die ze zochten.

in 2009 begonnen trans* activisten in 38 steden in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië met het houden van een Dag tegen de Pathologisering van Transidentiteiten, ieder jaar rond eind oktober. Het aanvankelijke mikpunt was de aanstaande nieuwe editie van de DSM, Diagnostic Statistic Manual for psychiatric diseases van de American Psychiatric Association dat wereldwijd in de Westerse wereld wordt gebruikt. Lange en intensieve strijd heeft daar niet opgelverd wat we wilden. Ten eerste staat "genderdysforie" er nogsteeds in en met een problematisch defininitie. Ten tweede vonden met name VS activisten vaak dat het weghalen zou leiden tot het helemaal niet meer vergoeden van trans* gerelateerde zorg.  De ICD is evenwel een echte internationale, wereldwijde classificatie en de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO die hem uitgeeft, heeft mensenrechten als basis. Het is een VN organisatie. Daarom werkt het hier ook om mensenrechtenargumenten te gebruiken.

In de tussentijd hebben mensenrechtenexperts de Yogyakartabeginselen gepubliceerd. Dit betreft bestaande mensenrechten, maar dan gezien door de lens van LHBTQI personen. Beginsel 3 stelt bijvoorbeeld dat er een recht is tot erkenning voor de staat, en dat houdt meer in dan het recht op "boompje wisselen", van M naar V of andersom. En er is een explicet zorgbeginsel, Beginsel 17 (waarnaar wij ons vernoemd hebben) dat stelt dat je recht hebt op de best mogelijke zorg, zonder discriminatie op genderidentiteit ook. En beginsel 18 noemt  overbehandeling en ongewenste behandeling een vorm van wrede en ongebruikeljke behndeling, wat direct refereent aan het VN folterverdrag.

Jarenlange lobby door met name GATE (zie https://transactivists.org) en TGEU in Europa (EU, Raad van Europa) en bij de VN in Geneve, hebben uiteindeljk tot dit resultaat geleid. Nu is het tijd om enerzijds de lobby voor implementatie te starten, en te iesen dat in de trans* zorg de DSM wordt vevangen door de actuelere en op onderzoek en mensenrechten gebaseerde ICD-11 van de WHO. Tegelijk moeten we verder, want "gender incongrunetie is in het Westen al raar (we zijn toch geen driehoeken!), daarbiuten is het al helemaal een onzinnige term. Dit toont helaas aan dat de WHO behoorlijk eurocentrisch is.Ok de daignose voor prepuberale kinderen moet eruit, want dze kinderen hebben helemaal geen medische zorgbehoefte op transgebied. En als het om psychologische  aspecten gaat, dan hoort het er ook niet in; homoseksualiteit is er tenslotte bijna dertig jaar gelden ook uitgehaald.

Tegelijk is de verandering voor intersekse personen helemaal niet positief. De WHO introduceert de bij intereskse personen omstreden term "disorders of sex devlopment" in plaats van de niet-parhologiseerenede term "variations of sex characteristics". Diverse codes voor gelachtsvariaties leiden direct tot genitale of gonadale (geslachtsklier)chirurgie. Dit is sterk gebaseerd op geslachtsveranderende procedures en gaat uit van een zwaar heteronormatief en genderstereotyp denkkader.

Kortom vandaag is een grote dagvoor trans* personen! De strijd gaat door, en we moeten samen optrekken om ook verder de intersekse eisen te steunen. Gefeliciteerd iedereen die heeft geholpen dat we tot hier toe zijn gekomen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.